Sajnálattal értesültem Daróczi Dávid halálhíréről, mert értékes és igen színvonalas kommunikációt folytatott, minden tekintetben igazi szakember volt Az index.hu ismét adott okot, hogy oda figyeljek néhány társadalmi visszásságra. A Daróczi Dávid haláláról szóló cikket, melyet 2010. 04.03-án az MTI,Index közös hírként jelölt szerzőként az index.hu cikkben megismerhettük, hogy a lap információja szerint, Daróczi öngyilkos lett, az Andrássy út 72. szám alatti, harmadik emeleti lakásban, mely Batiz András önkormányzati bérlakása volt.

Érdekes módon a cikk a témában kiemelte Batiz András volt kormányszóvivő önkormányzati lakását. Ez az a szőnyeg alól dudorodó kérdés, ami láthatóan a cikk szerzőjének Daróczi Dávid halála okán előkeveredett. Ez az a téma ami sértheti önérzetét a cikk szerzőjének, mert hát lássuk be, mi köze van egy embertársunk halálának ahhoz, hogy hol is lakott. A hír önmagában is megrázó, hogy 38 évesen egy fiatal ember eldobja az életét, hát még ha egy ilyen tudású szakember élete ér értelmetlenül véget. Még sem mehetünk el a hír mellett szó nélkül, hiszen ott marad a kérdés:Miért kell kiemelni Batiz András önkormányzati lakását?

Mi is az önkormányzati lakás: Az önkormányzati lakás az amikor az önkormányzat rászorulóknak havi jelképes összegért ad egy lakást, viszont nem örökölhető, nem ruházható át másra. Ez a rászorultság igen síkos pálya, két volt kormányszóvivő esetében akik aligha szükségleteiket élő, leszegényedett családok lennének. Mondhatjuk azt is, vannak Batiz Andrásnál szociálisabban rászorulók, hát még ha arra gondolunk, Daróczi Dávid sem arra szociálisan rászoruló embertársunk akinek ez indokolt lenne.  Érdekes cikkre leltem a VeszprémOnline hasábjain, mely a következőket taglalja 2009.december 17-i cikkében:”A Magyar Hírlap cikke nyomán fordulatot vett Batiz Andrásnak, a Gyurcsány-kormány egykori szóvivőjének lakásügye. A BRFK elrendelte a nyomozást, az önkormányzattól bekérték a VI. kerületi lakáscsere-szerződések iratait – közölte a Magyar Hírlappal Skoda Gabriella, a Fővárosi Főügyészség szóvivője.

A cikkből kiderül továbbá, hogy Batiz András közreadott és a tárgyban keletkezett sajtó reagálása a következőket emeli ki: “Az ingatlanért éppen annyi lakbért fizetek, mint a kerület több száz, esetleg ezer más lakója, aki velem együtt 2001 előtt jutott önkormányzati bérlakáshoz a kerületben.”

Lipótváros Önkormányzata a kérdésben a következőket mondja a szociális bérlakásra való jogosultságról:

  1. /2007(X.19.) B-L.Ö. rendelet 7. § (1) Szociális bérletű lakás bérbeadásához az alábbi szociális, jövedelmi, vagyoni feltételek együttes fennállása szükséges:

a)     a kérelmező vagy házastársa (élettársa), illetve a vele együttköltöző közeli hozzátartozója tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs másik beköltözhető lakása és
b)     a kérelmező és az együttköltöző közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg családban élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a háromszorosát, egyedülálló esetében a három és fészeresét és

c)     a kérelmező és az együttköltöző közeli hozzátartozók nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke családban élő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350-szeresét, egyedülálló kérelmező esetében 300-szorosát meghaladja.(2) Egyedi méltányosságra okot adó körülmény esetén az Egészségügyi, Szociális és Lakás Bizottság javaslata alapján a Polgármester döntése alapján, a kérelmező igényjogosultsága abban az esetben is megállapítható, ha jövedelme 10 %-al meghaladja az (1) bekezdés b.) pontjában szabályozott jövedelmi értékhatár mértékét.

Egyedi méltányosságra okot adó körülménynek minősül:
a)     a kérelmező gyermekét egyedül neveli,
b)     kérelmező és családja az egészségügyi hatóság szakvéleménye alapján egészségre ártalmas lakásban lakik,
c)     a kérelmező családjában tartósan beteg személyről gondoskodnak,
d)     a kérelmező családjában három, vagy több gyermeket nevel,
e)     a kérelmező egyedülálló nyugdíjas
f)      a kérelmező tartósan munkanélküli.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során beköltözhetőnek kell tekinteni azt a lakást, amelyre vonatkozóan más személy használati, haszonélvezeti joga nem áll fenn.

Mivel ezen rendelet meghatározza a szociális rászorultság kérdését, Batiz András melyik kategóriába tartozhat?

Láthatóan egyik kategóriába sem, mint a méltatlanul további bérbe adással ott lakó Daróczi Dávid sem.  Az index.hu cikke tehát bár egy embertársunk halálhírét volt hivatott közre adni, még is ott lapul a háttérben, ezen embertársunk halálhíre mögötti kérdés: A tény mely szerint politikai hatalmukkal és befolyásukkal egyes embertársaink, azt tesznek amit csak akarnak.

Daróczi Dávid önéletrajzi bejegyzésében így ír magáról: “Amikor gimnáziumba jártam, még szükséglakásban laktunk, egy gyár udvarán, ahol hajnalban kezdődött a munka, a dörömbölés. Arra is emlékszem, amikor általános iskolában az újpalotai lakótelepen élő srácok hozták a megszokott szendvicset tízóraira,..” Sajnos felnőtt korára a szociális rászorultság fogalma, melyet gyermek korában átélt,  számára és Batiz András számára is egészen mást jelentett:okot és anyagi érdeket a lakhatásra!

Batiz András hiába érvel törvény tisztelettel ha  mára Ő már nem szociálisan rászoruló.  Egyszerűen anyagias kis világunkban Batiz András azzal a helyzettel él vissza melyet az elmúlt évek politikai védelmi hálója számára adott és amelyben sokak és számtalan millióval gazdagodtak, méltatlanul.

Amennyiben Batiz András törvénytisztelő ember, mint ez olvasható sajtó közleményében akár csak elhunyt embertársunk Daróczi Dávid is volt, akkor nem használja méltatlanul Magyarország Szociális Rászorulóknak szóló támogatását, hanem vissza adja megköszönve a lehetőséget az Önkormányzatnak. Batiz András nem ezt tette viszont és a törvény nem ismerete nem mentesít sem a felelősségre vonástól, sem embertársaink negatív megítélésétől, zárhatjuk le ezt a kérdést határozottan. Daróczi Dávid nyugodjon békében, az index.hu/MTI cikk írója meg okosan nyitott egy kaput a témában, amit remélem sokan fognak arra használni, hogy felnyissák mások szemét…